Inschrijvingsformulier workshop 'Koken met Zeewier'
Met dit formulier kan u uw kind inschrijven voor de workshop 'Koken met Zeewier'. Deze workshop gaat door in Oostende op woensdag 27 oktober van 14u00 tot 17u00. Wenst u meerdere kinderen in te schrijven, gelieve meerdere formulieren in te vullen.
Contactgegevens ouder/voogd
Gegevens deelnemer
De workshop wordt georganiseerd voor kinderen met geboortejaren 2009-2010-2011-2012.
Deelname
Het aantal deelnemers aan de workshop is beperkt. U ontvangt binnen de twee werkdagen na inschrijving per mail bericht of uw inschrijving aanvaard werd. In deze e-mail vindt u ook de betalingsgevens voor het overschrijven van de deelnamekost van 5 euro. Deelname is pas definitief na betaling.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw voorafgaande toestemming voor intrekking. U hebt een wettelijk recht om toegang, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens (inclusief foto en video) te vragen. U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
By submitting the form you acknowledge you have read our cookie and privacy policy and agree with them.
Vlaams Instituut voor de Zee | accounting@vliz.be | +32 59 34 21 30