Help mee de "Vis- en Zeevruchtengids" beter te maken
Eerder ontving u de 'Vis- en Zeevruchtengids - voor professionele gebruikers' of bezocht u de website www.zeevruchtengids.org. Na vier edities willen we deze gids nu evalueren. Via een korte vragenlijst vernemen we graag wat u ervan vindt en hoe u de gids gebruikt. Misschien heeft u wel enkele tips over wat beter kan in de volgende edities? We horen het graag!
Het invullen van deze vragenlijst kost slechts vijf minuten van uw tijd
Alle informatie in deze vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt deze online enquête invullen tot zondag 15 april 2019. Laat op het einde van de vragenlijst uw contactgegevens achter en maak kans op een exemplaar van "Het Grote Noordzeeviskookboek" (t.w.v. € 39,95) of één van de tien Dopper-drinkflessen van het VLIZ (t.w.v. € 12,50). Uw deelname wordt zeer gewaardeerd! Alvast onze dank hiervoor. Deze vragenlijst is opgesteld voor beide taalversies van de gids: - Franse versie, onder redactie van Ethic Ocean - Nederlandse versie, onder redactie van Ethic Ocean, aangepast en vertaald in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Volledig oneensEen beetje oneensNeutraalEen beetje eensVolledig eens
De gids is een aanwinst voor mijn boekenplank
De gids is handig in gebruik
De informatie in de gids is nuttig
De structuur van de gids is eenvoudig
Ik kan gemakkelijk en snel vinden wat ik zoek in de gids
Het taalgebruik in de gids is eenvoudig te begrijpen
Het taalgebruik in de gids is aantrekkelijk om te lezen
Ik vind het gebruik van technische termen niet storend
De technische termen worden voldoende uitgelegd in de begrippenlijst
De grafieken en figuren zijn een goede aanvulling op de tekst
De grafieken en figuren zijn duidelijk opgesteld en goed te interpreteren
Deze gids is essentieel voor mensen die bezig zijn met duurzame visserij en aquacultuur
Ik zou de gids aanraden aan geïnteresseerden in mijn omgeving
Gelieve bij elke stelling aan te duiden in welke mate u hiermee akkoord bent.
Heel regelmatigRegelmatigAf en toeSporadisch(Bijna) nooit
De informatiefiches over de soorten vis, schaal- en schelpdieren
De introductiehoofdstukken: Consumptie, Vragen voor uw leverancier, Gemeenschappelijk Visserijbeleid...
De laatste hoofdstukken: Vistechnieken & Milieu, Aquacultuur & Milieu, Kaarten vistechnieken, Begrippenlijst
De portretten en goede praktrijken: Vissers & Kwekers, Visverwerking & Handelaars, Chefs
De "Vis- en Zeevruchtengids" kan grosso modo ingedeeld worden in de vier onderstaande categorieën. Gelieve bij elke categorie aan te duiden hoe vaak u deze hoofdstukken raadpleegt.
Heel regelmatigRegelmatigAf en toeSporadisch(Bijna) nooit
Informatie over de biologie van de soort
De toestand van de bestanden
Het informatiekader "Te onthouden"
Het informatiekader "Weetjes"
De marktinformatie: aanvoer, import, prijs ...
Andere informatie: gastronomie, gelijkaardige soorten ...
Gelieve bij elk type informatie aan te duiden hoe vaak u deze informatie opzoekt.
Veel te veelIets te veelIdeaalIets te weinigVeel te weinig
Informatie over de biologie van de soort
De toestand van de bestanden
Het informatiekader "Te onthouden"
Het informatiekader "Weetjes"
De marktinformatie: aanvoer, import, prijs ...
Andere informatie: gastronomie, gelijkaardige soorten ...
Tot slot volgen een aantal afsluitende vragen over uzelf (anoniem):
Vergeet niet op de knop "INDIENEN" te klikken om uw antwoorden door te sturen. Dank u voor uw deelname!
Contacteer ons als u meer informatie wenst over de "Vis- en zeevruchtengids" of deze enquête: Nancy Fockedey - VLIZ (nancy.fockedey@vliz.be | +32 473 51 72 58) / Elisabeth Vallet - Ethic Ocean (evallet@ethic-ocean.org | + 33 6 21 87 69 28)
Wilt u kans maken op een prijs?
Wilt u kans maken op Het Grote Noordzeevis kookboek (t.w.v. € 39,95) of op één van de tien Dopper-drinkflessen van het VLIZ (t.w.v. € 12,50)? Bezorg ons dan hieronder uw emailadres.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw gegeven toestemming voorafgaand aan de intrekking. U hebt een wettelijk recht om toegang tot, correctie van en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken.
By submitting the form you acknowledge you have read our cookie and privacy policy and agree with them.
Vlaams Instituut voor de Zee | accounting@vliz.be | +32 59 34 21 30