Persoonsgegevens | Personal Information
Opleiding & interesse | Education & interest
Gelieve uw huidige opleiding of hoogst behaalde diploma aan te duiden. | Please indicate your current training or highest diploma obtained.
Gelieve uw studierichting in te vullen. | Please mention your field of study.
Indien relevant, graag vermelding van je professionele interesse en/of expertise. | If relevant, please mention your professional interest and/or expertise.
Studentenjob | Student job
Kruis hier de afdeling(en) van uw voorkeur aan, indien van toepassing. | If applicable, tick the division(s) of your preference.
Gelieve de maand(en) aan te kruisen waarin je beschikbaar bent voor een studentenjob. | Please indicate the month(s) in which you are available for a student job.
Bijkomende informatie | Additional information
Om in aanmerking te komen voor een studentenjob, gelieve uw motivatiebrief en cv hier te uploaden (enkel pdf). | To be considered for a student job, please upload your motivation letter and curriculum vitae (only pdf allowed).
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf.
Algemene Verordening Gegevensbescherming | General Data Protection Regulation
U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw gegeven toestemming voorafgaand aan de intrekking. U heeft een wettelijk recht om toegang tot, correctie van en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen (inclusief foto en video). U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken. | You have the right to withdraw your consent at any given time, although this will not affect the lawfulness of processing based on your given consent prior withdrawal. You have a legal right to request access, correction and deletion of your personal information (this includes photo and video). You also have the right to restrict the processing of your personal information.
By submitting the form you acknowledge you have read our cookie and privacy policy and agree with them.
Vlaams Instituut voor de Zee | accounting@vliz.be | +32 59 34 21 30