VLIZ ledendag | Vrijdag 23 september 2022
Deelname
Gelieve aan te duiden op welk tijdstip u deelneemt aan de ledendag.
Gelieve aan te duiden met hoeveel personen (incl. uzelf) u deelneemt aan de ledendag. Telt uw gezin meer dan 4 leden, neem dan contact op met info@vliz.be
Persoonsgegevens
Gelieve elke deelnemer hieronder te registreren.
Persoon 1
Persoon 2
Persoon 3
Persoon 4
Algemene Verordening Gegevensbescherming
U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw voorafgaande toestemming voor intrekking. U hebt een wettelijk recht om toegang, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens (inclusief foto en video) te vragen. U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
By submitting the form you acknowledge you have read our cookie and privacy policy and agree with them.
Vlaams Instituut voor de Zee | accounting@vliz.be | +32 59 34 21 30