Wetenschappelijke Klankbordgroep VLIZ
Op 10 december 2021 vergadert de Klankbordgroep van de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ via een online meeting in ZOOM (14:00-16:00). Mariene experten uit wetenschappelijke instellingen, beleid en industrie worden vriendelijk uitgenodigd om deze open vergadering bij te wonen. Dit is hét moment om geïnformeerd te worden over o.a. het nieuwe convenant en de VLIZ-onderzoeksagenda 2022.
Persoonsgegevens
Algemene Verordening Gegevensbescherming
U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw voorafgaande toestemming vóór intrekking. U heeft een wettelijk recht om toegang, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens (inclusief foto en video) te vragen. Ook heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
By submitting the form you acknowledge you have read our cookie and privacy policy and agree with them.
Vlaams Instituut voor de Zee | accounting@vliz.be | +32 59 34 21 30