Persoonsgegevens | Personal information
Studiegegevens | Study information
Opleiding | Education (1)
Gelieve uw hoogst behaalde diploma aan te duiden. | Please indicate your highest diploma obtained.
Gelieve de studierichting horend bij bovenstaand diploma aan te vullen. | Please complete the field of study associated with the above diploma.
Opleiding | Education (2)
Gelieve uw hoogst behaalde diploma aan te duiden. | Please indicate your highest diploma obtained.
Gelieve de studierichting horend bij bovenstaand diploma aan te vullen. | Please complete the field of study associated with the above diploma.
Ervaring & expertise | Experience & expertise
Indien relevant, gelieve uw professionele interesse en/of expertise in te vullen. | If relevant, mention you professional interest and/or expertise.
Bijkomende informatie | Additional information
Gelieve uw motivatiebrief, cv, diploma en eventuele publicatielijst hier te uploaden (enkel pdf).| Please upload your motivation letter, curriculum vitae, diploma and publication list (only pdf allowed).
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf.
Algemene Verordening Gegevensbescherming | General Data Protection Regulation
U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw gegeven toestemming voorafgaand aan de intrekking. U heeft een wettelijk recht om toegang tot, correctie van en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen (inclusief foto en video). U hebt ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken. | You have the right to withdraw your consent at any given time, although this will not affect the lawfulness of processing based on your given consent prior withdrawal. You have a legal right to request access, correction and deletion of your personal information (this includes photo and video). You also have the right to restrict the processing of your personal information.
By submitting the form you acknowledge you have read our cookie and privacy policy and agree with them.
Vlaams Instituut voor de Zee | accounting@vliz.be | +32 59 34 21 30