Registratie
Verantwoordelijke leerkracht
Algemene Verordening Gegevensbescherming
U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw voorafgaande toestemming. U hebt een wettelijk recht om toegang, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen (inclusief foto en video). U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
By submitting the form you acknowledge you have read our cookie and privacy policy and agree with them.
Vlaams Instituut voor de Zee | accounting@vliz.be | +32 59 34 21 30