Lezingenavond 'Noordzeewrakken' – donderdag 19 mei 2022
VOLZET
Het maximum aantal inschrijvingen voor deze lezing is bereikt. Wenst u op de wachtlijst geplaatst te worden, gelieve uw naam en telefoonnummer te bezorgen aan info@vliz.be. Indien er plaatsen vrijkomen, wordt u op de hoogte gebracht.
Lezingen
Tijdens ‘Oostende voor Anker’ organiseren het VLIZ en het Duitse Maritieme Museum op donderdagavond 19 mei (19u – 21u30) een lezingenavond met als thema 'Noordzeewrakken'. Via 4 uiteenlopende lezingen door zeewetenschappers kom je meer te weten of het verdronken landschap in de Noordzee, de wrakken en de munitie die er aanwezig zijn en de doelstellingen en resultaten van het Europese project ‘North Sea Wrecks’.
Praktisch
De lezingen gaan door op de driemastbark 'Le Français', voor de gelegenheid aangemeerd aan de cruise terminal. Aangezien dit gebied een Shengenzone is, dienen deelnemers hun rijksregisternummer door te geven. We verzamelen aan de Haddock Lounge (VIP lounge) ter hoogte van de Mercatorsluis en verplaatsen ons dan in groep naar het schip. Meer info op www.vliz.be/nl/event/2022-vliz-op-oostende-voor-anker
Persoonsgegevens
Adres
YYMMDD-XXX.XX
Algemene Verordening Gegevensbescherming
U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw voorafgaande toestemming voor intrekking. U hebt een wettelijk recht om toegang, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens (inclusief foto en video) te vragen. U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
By submitting the form you acknowledge you have read our cookie and privacy policy and agree with them.
Vlaams Instituut voor de Zee | accounting@vliz.be | +32 59 34 21 30