Praktische informatie
Innovatie is een van de belangrijkste bouwstenen van de Blauwe Economie. Een goede aanpak van de IP-rechten – zowel binnen een bedrijf of kennisinstelling als tussen innovatie-partners onderling – is dan ook een onontbeerlijke maar vaak complexe bouwsteen van het innovatieproces. De Blue Economy Science Summit, georganiseerd door VLIZ en De Blauwe Cluster, brengt dit jaar mariene wetenschap én industrie samen rond dit relevante thema. Het event vindt plaats op vrijdag 10 september van 13u00 tot 18u00 in De Cierk (Oostende).
Persoonsgegevens
Affiliatie
Deelname
Algemene Verordening Gegevensbescherming
U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, hoewel dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw voorafgaande toestemming voor intrekking. U hebt een wettelijk recht om toegang, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens (inclusief foto en video) te vragen. U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
By submitting the form you acknowledge you have read our cookie and privacy policy and agree with them.
Vlaams Instituut voor de Zee | accounting@vliz.be | +32 59 34 21 30